Kompozitna nadogradnja u jednoj poseti

Gornji lateralni levi sekutić bez kruničnog dela – predhodno endodontski zbrinut, izlečen koren zuba

Kompozitna nadogradnja u jednoj poseti

DenTim Gavrilović

Stomatološka ordinacija