Najosnovnija hirurška intervencija na zubima je vađenje zuba ili ekstrakcija. Uz lokalnu anesteziju, ovaj zahvat nećete ni osetiti, ali je to krajnje rešenje, i najbolje je učiniti sve da do toga ne dođe.Vađenje zuba može biti rutinsko (kleštima i polugama), komplikovano kada se radi separacija korenova (razdvajanje) i vadi se koren po koren i hiruško vađenje zuba. Hirurško oslobađanje neizniklih zuba je neophodno da bi se obezbedilo njihovo nicanje.

Vađenje impaktiranih zuba, bilo bi jednostavnim jezikom rečeno, vađenje zuba koji ne mogu normalno izrasti usled neke prepreke, recimo drugih zuba, ili je reč o trećim stalnim molarima, odnosno, neizniklim umnjacima kao i očnjacima. Razlog tome može biti nepovoljan smer nicanja ili nedovoljno mesta za nicanje u zubnom nizu zbog drugog zuba ili neke druge mehaničke prepreke (koštanog ili mekog tkiva).U tom slučaju impaktirani i retinirani umnjaci mogu izazvati simptome poput bola i oticanja zbog čega je indikovana alveotomija. Impaktirani i retinirani zubi se otkrivaju rendgenskom snimkom ili se utvrde kliničkim pregledom uz prisustvo bolova, otoka ili drugih tegoba. Oko impaktiranih zuba zna se razviti i eruptivna cista.

APIKOTOMIJA

Ukoliko se na vrhu korena vašeg zuba pojavila infekcija, isti je moguće ukloniti zahvatom koji se naziva apikotomija korena zuba. Pri ovom postupku obavezno je lečenje kanala korena zuba odakle se infekcija prenela na vrh korena. Apikotomija je oralno hirurški zahvat kojim se uklanja vrh korena zuba (apex), najčešće zbog hroničnih upala ili fraktura u području vrha korena (granuloma ili ciste). Apikotomija se izvodi u lokalnoj anesteziji, što znači da je tretman bezbolan. Zahvat kreće tako da se zubno meso zareže i podigne kako bi se došlo do korena zuba.Nakon uklanjanja vrha korena zuba i infekcije ,kao i punjenja kanala korena zuba, vraća se gingivalni režanj i rana se ušiva. Apikotomija je danas sve češći zahvat jer omogućava pacijentima očuvanje zuba koji se ne mogu izlečiti endodontskom terapijom i koji bi se inače morali izvaditi. Smatra se malim hirurškim zahvatom, a traje od 30 do 60 minuta, zavisno u kojoj regiji i zubu se radi. Zahvati na prednjim zubima su u pravilu kraći, dok su na donjim kutnjacima najduži. Takođe, moguće je ukloniti samo jedan koren zuba, kod višekorenih zuba ukoliko su ostali korenovi zdravi, i stabilni da se mogu upotrebiti za protetsku nadogradnju. Ova intervencija naziva se hemisekcija korena.

FRENEKTOMIJA

Frenektomija je operacija frenuluma (resice u usnoj duplji) kojom se frenulum odstranjuje. Do potrebe za odstranjivanjem frenuluma dolazi samo u određenim situacijama kada je on izraženiji i pravi određene probleme. Ti problemi nisu ozbiljnije prirode, ali mogu dovesti do određenih smetnji u detinjstvu ili starijem dobu.
-Lingvalni frenulum (frenulum jezika) nalazi se ispod jezika. On povezuje jezik sa podom usne duplje. Lako je uočljiv: ukoliko podignete jezik videćete resicu i ta resica predstavlja lingvalni frenulum.Kod dece sapet jezik.
-Labijalni frenulum nalazi se ispod usne. On spaja usnu sa alveolarnim grebenom vilice. Možete ga videti ukoliko dovoljno podignete usne.
-Bukalni frenulum nalazi se na stranama usne duplje. On spaja obraz i alveolarni greben.

CISTEKTOMIJA

Cistektomija je hiruško uklanjanje ciste. Nastanak viličnih cisti zavisi od više faktora. Rano otkrivanje viličnih cisti je od velikog značaja za očuvanje vilične kosti. Ciste rastu izuzetno sporo i može proći više godina dok ne budu otkrivene. Ciste na vilici mogu da rastu i brže, ukoliko je veće zapaljenje njenog sadržaja, takozvanog cističnog sakusa. Prilikom rasta ciste razara se okolno koštano tkivo pa je tako količina oštećenog tkiva u direktnoj srazmeri sa veličinom ciste. Rast ciste je izražen samo u slučaju da je ona zatvorena, to jest da je ispunjena sadržajem. Takođe ciste mogu dati i fistulozne kanale kada se u usnoj duplji pojavljuje fistula kroz koju se drenira sadržaj ciste(bistra žućkasta tečnost). Početni stadijum ciste prolazi asimptomatski, ne daje nikakve simptome, sve dok ne poraste previše ili dok ne dođe do infekcije. Ispupčenje na vilici iznad zuba je jedan od simptoma koji ukazuje na rast ciste. Otok i bol takođe ukazuju da je došlo do infekcije, a jedan od simptoma je i promena boje zuba, pojava crvenila oko zuba i tako dalje. Najefikasniji način terapije ciste je cistektomija kada se ona potpuno uklanja i oštećeni deo kosti se popunjava koštanim zamenikom. Nakon hirurške intervencije propisuje se i antibiotska terapija, analgetici i oblozi.

NIVELACIJA GREBENA

spada u preprotetski hirurški postupak gde se bezubi vilični greben podiže na nivo pre spuštanja, odnosno lepo zaravnjuje. Najčešće se radi kod pacijenata kojima je indikovana neka od proteza ili fiksni protetski rad. ntervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji. Nakon odizanja muko periostalnog režnja specijalnim instrumentima se zaravnjuju sve nepravilnosti na kostima, kao i sve oštre koštane površine koje mogu da kompromituju budući protetski rad. Nakon intervencije svetuju se hladne obloge i odmor, a konci se uklanjaju za 7 dana.


Sedare dolorem, divinum opust est! Otkloniti bol, božansko je delo!

ZATVARANJE SINUSA

Maksilarni sinus predstavlja šupljinu u kosti gornje vilice koja je u bliskoj vezi sa korenovima gornjih zuba. Iz ovih razloga, status maksilarnog sinusa može da bude promenjen pod uticajem zapaljenskih, traumatskih ili jatrogenih faktora dentogenog porekla. Otvaranje maksilarnog sinusa je komplikacija koja je nekada neizbežna i pored preduzetih svih predostrožnosti. Može da se desi prilikom vađenja bilo kog bočnog zuba gornje vilice, a najveću opasnost predstavljaju korenovi prvog i drugog gornjeg molara. Komplikacija nastaje zbog bliskog odnosa korenova i poda sinusa, nekad ih deli samo tanak sloj kosti ili samo sluzokoža sinusa. Blizina korenova i poda sinusa pogoduje nastanku dentogenog sinuzitisa, jer periapikalni proces se veoma lako proširi i zahvati sluzokožu sinusa. Simptomi su bol u predelu srednje trećine lica koji je konstantan, povećava se pri svakom pokretu glave ili prilikom kijanja, svi zubi sa obolele strane su osetljivi na dodir, neprijatan zadah, sekret na nozdrvu sa obolele strane, kao i povišena temperatura.
Pre vađenja bočnih zuba neophodna je analiza rtg snimka i procena odnosa korenova i poda sinusa. Posle vađenja se radi proba duvanja na nos. Ukoliko postoji komunikacija, prilikom probe duvanja na nos čuje se šištanje vazduha ili ako pacijent uzme gutljaj vode, ona će poteći na nos. Terapija može biti konzervativna ili hiruška. Konzervativno zbrinjavanje se primjenjuje ukoliko nema zapaljenja sluzokože sinusa, ne postoji strano telo u sinusu (zaostao koren) i ako anatomski uslovi dozvoljavaju prirodno zarastanje i zatvaranje komunikacije. Hiruško zatvaranje se mora uraditi u slučajevima postojanja zapaljenja, prisustvo stranog tela u sinusu i kod nepovoljnih anatomskih uslova. Sinus se zatvara režnjem uz obaveznu antibiotsku terapiju.

SINUS LIFT - podizanje sinusa

U nekim slučajevima kada želimo u gornjoj vilici implantatom nadomestiti zub koji nedostaje to ne možemo napraviti jer nemamo dosta kosti koja bi držala implantat.Usled gubitka zuba došlo je do gubitka kosti i spuštanja sinusa. U tim slučajevima pre ugradnje implantata trebamo podići sinus i nadograditi kost. Sinus lift se obično radi neposredno pre ugradnje implantata u istom terminu, ako postoji barem mali volumen kosti. U ostalim slučajevima sinus lift se radi u zasebnoj poseti i do postavljanja implantata treba proći oko 6 meseci. Zahvat podizanja sinusa je potpuno bezbolan jer se radi pod lokalnom anestezijom.

AUGMENTACIJA - nadogradnja kosti

Taj termin koristi se za celi niz zahvata koji se preduzimaju da bismo povećali volumen kosti radi omogućavanja postavljanja zubnog implantata. Sve procedure, uglavnom, uključuju dodavanje koštanoga materijala. To može biti autologna kost (koštani transplantat uzet s drugoga mesta u pacijentovim ustima) ili umetna kost. Postupak nadomeštanja izgubljene kosti poznat je pod imenom „vođena regeneracija kosti“ (GBR–Guided Bone Regeneration). Ako vam zub već nedostaje, a nema dovoljno kosti za ugradnju implantata, tada najpre treba nadomestiti izgubljenu kost da bismo stvorili kvalitetnu bazu za ugradnju implantata. Nakon tog postupka potrebno je pričekati od četiri do šest meseci da bi se kost u potpunosti stvorila pre ugradnje implantata. Ako se implantat ugrađuje u gornju vilicu (maksilu), često je dno maksilarnoga sinusa postavljeno nisko. U tom slučaju pristupa se podizanju dna sinusa, tzv. sinus lift kako bi se stvorio prostor za implantat.

GINGIVEKTOMIJA I GINGIVOPLASTIKA

Gingivektomija je hirurški zahvat za odstranjivanje parodontalnih džepova. Naziv “gingivektomija” označava odsecanje gingive, i nastaje od reči “gingiva” i “ectome” (“odseci”). U toku gingivektomije ne odstranjuje se gingiva u celini, već samo njen deo koji čini meki zid parodontalnog džepa. Gingivektomijom se mogu korigovati i neke nepravilnosti u pogledu oblika gingive. Primenjena isključivo u tu svrhu, naziva se i “gingivoplastika”. Međutim, kako se praktično prilikom svake gingivektomije gingiva i oblikuje odnosno modelira, prema estetskim i funkcionalnim zahtevima, to se može prihvatiti da naziv “gingivektomija” obuhva-a i termin “gingivoplastika”.Gingivektomija je indicirana i njome se postižu relativno dobri rezultati u slučajevima: – dubljih suprakoštanih parodontalnih džepova – parodontalnih džepova čiji je meki zid fibrozan odnosno čvrst i rigidan, zbog proliferacije vezivnog tkiva.Izvodi se u lokalnoj anesteziji i celi postupak je bezbolan.

REŽANJ OPERACIJA - terapija uznapredovale parodontopatije

U terapiji uznapredovale parodontopatije, jedan od osnovnih zahvata je režanj operacija. Režanj operacija predstavlja hiruršku proceduru, koja podrazumeva podizanje desni i direktno uklanjanje patoloških promena i zubnih konkremenata. Može da se radi na jednom ili više zuba koji su zahvaćeni uznapredovalom parodontopatijom gde je nemoguće dobro čistiti parodontalni džep zbog njegove dubine. Uz čišćenje prostora oko zuba, u toku ove operacije otklanja se patološki promenjeno tkivo desni, cime se omogućuje bolje prileganje tkiva desni na zube nakon vraćanja režnja i njegov bolji pripoj za kost i zube. Proces je bezbolan, traje 30 minuta do sat vremena, a cilj operacije je smanjenje dubine parodontalnih džepova. Često savetujemo vezivanje zuba splintom u blok nakon režanj operacije ako procenimo da je to najbolje rešenje za trenutno stanje jer time zube stabilizujemo i sprečava se njihovo dalje rasklaćivanje. Vezivanje zuba u blok je moguće i izradom cirkularnog mosta.