Na prvo mesto stavljamo zdravlje i sigurnost svojih pacijenata. U cilju zaštite svakog pacijenta, kao i osoblja ordinacije, postavljeni su visoki standardi sterilizacije, dezinfekcije i higijene.

Svaki instrument, pregled i sve što je potrebno za rad sa pacijentom prolazi proces dezinfekcije i sterilizacije.

Dezinfekcija je delimično uništavanje (smanjenje broja) patogenih i apatogenih mikroorganizama sa predmeta i instrumenata koji dolaze u dodir sa kožom ili sluzokožom. 

Sterilizacija predstavlja postupak kojim se u potpunosti uništavaju svi mikroorganizmi i njihove spore sa predmeta, materijala i instrumenata koji dolaze u dodir sa ranom.

Predmeti koji ne podležu procesu sterilizacije su jednokratni i koriste se ISKLJUČIVO samo za jednog pacijenta. Tu spadaju: čaše, sisaljke, komprese, maske, rukavice, vaterolne, igle, špricevi, diskovi, trake za poliranje itd… Igle se odlažu u posebne kutije koje se odnose na  za to predviđene deponije kao i sav medicinski opasan otpad koji se odlaže i skladišti u skladu sa ZAKONOM O UPRAVLJANJU OTPADOM („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016).

Svi instrumenti koji se koriste nakon upotrebe se mehanički očiste ručno ili u ultarzvučnoj kadici (rotirajući i nasadni instrumenti) i operu pod mlazom tople tekuće vode. Nakon toga se stavljaju u dezinfekcijsko sredstvo.
Za dezinfekciju se koristi neko od savremenih dezinfekcionih sredstava koje ima baktericidno, bakteriostatičko, fungicidno i virucidno dejstvo.

Pošto se izvade iz dezinfekcijskog sredstva instrumenti se ponovo peru deterdžentom, suše i stavljaju u autoklav ili suvi sterilizator.

U našoj ordinaciji koristimo dezinfekcijska sredstva za metalne instrumente,nasadne instrumente,borere,površine,ruke,sistem sukcije i podove.

Postoje dve osnovne vrste sterilizacije :

-sterilizacija vodenom parom pod pritiskom koja se izvodi na temperaturi od 121-134 °C, pritisak 2.2 bara u trajanju od 30-45 minuta u autoklavu,ceo proces

-sterilizacija vrelim vazduhom u suvom sterilizatoru koja se izvodi na temperaturi od 120-180 °C u trajanju od 1,5- 6 sati

Sterilizaciju vršimo u autoklavu nemačkog proizvođača Melag 31-B. Takođe instrumenti se pre sterilizacije pakuju u film kese pomoću pakerice i tako se sterilišu.Posle takve sterilizacije ne mogu da se kontaminiraiju osim ako se mehanički ne ošteti kesa i tako zapakovani mogu da ostanu sterilni 6 meseci.

Redovno vršimo kontrolu sterilizacije da bismo bili uvereni da naši aparati rade ispravno. Takođe vodimo evidenciju o svakom procesu sterilizacije.Kontrola može biti fizička (kontrola temperature i vremena trajanja sterilizacije), hemijska (kontrolnim trakama) i biološka (koriste se biološki indikatori – standardizovani nosači spora – vrši se dva puta godišnje u Gradskom zavodu za javno zdravlje).

Naši pacijenti mogu biti sigurni da u trenutku kada sednu u stomatološku stolicu, sve što dolazi u kontakt sa njihovim ustima i zubima je apsolutno čisto, dezinfikovano i sterilno!