IMPLANTATI SU IDEALNO REŠENJE ZA

- Osobe kojima nedostaje jedan ili više zuba, jer nema potrebe za brušenjem susednih zdravih i neoštećenih zuba
- Osobe nezadovoljne klasičnom zubnom protezom, koja u velikom broju slučajeva izaziva smetnje pri žvakanju hrane i normalnom govoru, kao i strah da će proteza spadati

PREDNOSTI ZUBNIH IMPLANTATA

Jednom kad se ugrade, uz održavanje oralne higijene i redovne posete stomatologu oni mogu potrajati celi život.

Za razliku od postavljanja zubnog mosta, postavljanje zubnih implantata ne zahteva brušenje susednih zuba tako da oni ostaju netaknuti.

Ako nedostaje prirodni zub dolazi do gubitka vilične kosti, što se može sprečiti sa zubnim implantatima.

Sa obzirom na to da zubni implantati mogu u potpunosti zameniti prirodni zub,estetski  izgled se može u potpunosti povratiti nakon gubitka prirodnog zuba.

ŠTA SU ZUBNI IMPLANTATI I KAKO SE UGRAĐUJU?

Implantati su posebno izrađeni titanijumski šrafovi koji se hirurškim postupkom ugrađuju u kost gornje i/ili donje vilice na mesto gde nedostaje prirodni zub, a cilj je nadomestiti izgubljeni koren prirodnog zuba.Snažan su temelj za fiksne (čvrste) ili mobilne (pokretne) protetske nadoknade. Oblik implantata je sličan obliku zubnog korena,cilindričan ili blago koničan.Dužina implantata varira od 5 mm do 20 mm, promer od 3 mm do 6 mm.Odabir promera i dužine implantata zavisi od volumena vilične kosti u koju se implantat planira ugraditi.Da bi se zubni implantat uspešno ugradio potrebno je imati zadovoljavajući volumen vilične kosti.Prethodni gubitak zuba često dovodi i do gubitka kosti.Ako kost ispod gingive (zubnog mesa) nije dovoljno voluminozna, treba se napraviti postupak nadogradnje kosti (augmentacija) da bi se u novonastalu kost mogao uspešno ugraditi zubni implantat. Nadogradnja kosti ili augmentacija je postupak kojim se presađuje vlastita kost ili se ugrađuje veštačka kost kako bi dobili dovoljan volumen kosti za zubni implantat. Nakon presađivanja kosti potrebno je pričekati par meseci kako bi došlo do potpunog srastanja kosti.Izbor područja ugradnje zubnog implantata određuje se kliničkom procenom i analizom rendgenskih snimaka bezubog područja. Vrlo važan faktor za uspešnost i dugotrajnost ugrađenih zubnih implantata je opšte zdravstveno stanje pacijenta!

Nakon ugradnje zubnog implantata, ukoliko postoji dobra primarna stabilnost, moguće je inicijalno opterećenje zubnog implantata izradom privremene krunice. U većini slučajeva za stabilnost zubnog implantata potreban je proces zarastanja od minimalno nekoliko nedelja. Oseointegracija je proces neposrednog srastanja kosti na površinu zubnog implantata, a njena brzina zavisi od kvaliteta okolne kosti. Taj period obično traje od 3 do 6 meseci. Nakon perioda oseointegracije, na zubni implantat se postavlja suprastruktura (veza implantata i krunice) i on je spreman za protetsku fazu kada se izrađuju krunica, most ili proteza na implantatima.

Ugradnja implantata je danas najmodernije rešenje za sve oblike krezubosti od nedostatka jednog zuba do nedostatka svih zuba.

UKRATKO:

KOJI IMPLANTAT ODABRATI?

U našoj ordinaciji se ugrađuju implantati svih vodećih svetskih proizvođača. Poseban akcenat stavljamo na švajcarskog proizvodjača Straumann i američkog proizvođača Implant Direct.

Zašto Straumann®?

Tradicija duga 60 godina
Kompanija Straumann® Group je svetski lider u proizvodnji dentalnih implantata. Tradicija duga 60 godina dokaz je kvaliteta i poverenja svih korisnika, kako stomatologa tako i pacijenata širom sveta.

Švajcarski kvalitet
Komponente Straumann® sistema rezultat su dugog kliničkog istraživanja i stroge kontrole proizvodnje. U saradnji sa vodećim klinikama, istraživačkim institutima i univerzitetima, kompanija Straumann® neprekidno ulaže značajna sredstva u nova istraživanja. Više od 20 godina kliničkih istraživanja rezultirala su jedinstveno dizajniranim sistemom potvrđenim u kliničkoj praksi po najvećim standardima savremene stomatologije.

Doživotna garancija
Sve komponente Straumann® sistema osigurane su doživotnom garancijom proizvođača. Koristeći Straumann® implantat uz odgovarajuću Straumann® suprastrukturu, proizvođač nudi doživotnu garanciju na materijal i garantuje odsutnost defekta materijala.

Više mogućnosti za bolja protetska rešenja
Ugradnjom Straumann® dentalnih implantata sistem nudi više adekvatnih protetskih rešenja i terapeutskih mogućnosti. Pouzdanost ovog sistema svoju funkciju najbolje ostvaruje kod planiranja i rešavanja najkompleksnijih slučajeva. Funkcionalnost Straumann®-ovih inovacija čini proizvode i metode terapije ostvarljivim na najnaprednijim principima.

Najbolji odnos cene i kvaliteta
Danas, na tržištu, postoji veliki broj proizvođača dentalnih implantata. Upoređujući premium klasu implantata u odnosu na jeftinije sisteme, Straumann , za neznatnu razliku u ceni, nudi nemerljivo bolji kvalitet.

Implant Direct je kompanija sa najbržim rastom u industriji implantata. Započeo je sa radom 2004. godine, ali njegov razvoj seže od 1982. godine i korporacije Core-Vent, koja je prerasla u kompaniju Paragon Implant pre nego što ju je 2001. kupio Zimmer Dental.
U oktobru 2006,Implant Direct je lansirao prodaju Spectra sistema, implanta za specifične primene, u pakovanju “sve u jednom”. Proizvodi su dalje usavršavani u RePlant,Legacy i Swish plant sisteme omogućavajući kompatibilnost sa Nobel Biocare, Zimmer Dental i Straumann sistemima. Implant Direct razvio je prvi jedinstveni tehnološki proces proizvodnje ne paralelne preciznosti i proizvodne efikasnosti u ovoj grani industrije. Njegova tehnologija proizvodnje u kombinaciji sa on-line sistemom naručivanja, omogućuje Implant Direct-u da ponudi stomatolozima i do 70% uštede u poređenju sa šest vodećih kompanija u industriji implanta, stvarajući na taj način prihvatljivu cenu za pacijente.

Vrste zahvata su brojne te se individualno prilagođavaju svakom pacijentu u skladu s najvišim svetskim standardima, a zahvat izvodi vrhunski specijalista oralne hirurgije. Postupak ugradnje implantata jedan je od najsigurnijih postupaka u stomatologiji, sa uspešnošću od oko 99%, a zubni implantati uz pravilno održavanje oralne higijene mogu potrajati čitav život!

Šta nakon ugradnje zubnog implantata?

Neposredno nakon zahvata potrebno je uzimanje analgetika. Taj dan treba izbegavati ispiranje usta da se ne izazove krvarenje. Oralna higijena se noramlno provodi. Minimalno krvarenje je moguće nekoliko sati nakon zahvata. Otok nakon operacije nije neuobičajen i ne predstavlja opasnost. Da biste ga sprečili ili sveli na minimalnu meru potrebno je područje zahvata hladiti ledom u plastičnoj kesi ili hladnim oblozima narednih osam sati u serijama od 20 minuta i pauzama od 10min. Treba izbegavati gazirana pića i tople napitke. Pušači ne bi smeli pušiti 24 sata poslije zahvata i dok postoji krvarenje. Šavovi se uklanjaju sedam dana nakon zahvata.Nakon ugradnje implantata želimo da se naši pacijenti osećaju sigurno i zadovoljno stoga smo se pobrinuli da svakom pacijentu omogućimo kontinuiranu postoperativnu negu i podršku naših lekara.

Kako održavati oralnu higijenu nakon ugradnje implantata?

Nakon ugradnje implantata higijenu treba provoditi kao i pre. Potrebno je temeljno četkati zube kako ne bi došlo do infekcije rane. Preporučuje se i korištenje oralnih rastvora za ispiranje usne šupljine. Treba koristiti mekanu četkicu za postoperativnu higijenu rane oko implantata.

Trajnost zubnih implantata

Zubni implantati su izrađeni od visokokvalitetnog, biokompatibilnog materijala koji nema ograničen vek trajanja. Trajnost zubnih implantata zavisi od stanja gingive i okolne vilične kosti. Dugotrajan uspeh terapije zubnim implantatima osigurava pravilna oralna higijena uz redovne kontrolne preglede stomatologa. 

KOMBINACIJA IMPLANTATA I PROTETIKE

Šta je ALL ON 4? (svi zubi na 4 implantata)

ALL ON 4 je koncepcija lečenja potpune bezubosti koja uključuje ugradnju četiri implantata u vilicu i izradu fiksnog zubnog mosta u roku od 24 sata. Ova metoda je revolucionarna zbog smanjenog broja potrebnih implantata (pre ove metode bilo je potrebno ugraditi min. 6-8 zubnih implantata za fiksni most),brzine izrade fisknih zuba i smanjenja troškova za pacijenta. U današnje vreme naročito je važno da se pacijent drugi dan nakon zahvata može vratiti svojim životnim obavezama sa potpunom estetskom i žvačnom funkcijom zuba.

Kada se radi ALL ON 4? 

Dve osnovne situacije se uspešno rešavaju ALL ON 4 metodom. Pacijenti koji već imaju bezubu vilicu, ali ne mogu nositi totalnu protezu (nadražaj na povraćanje, nestabilnost proteze), kandidati su za ALL ON 4. Kod pacijenata kod kojih preostale zube nije moguće sanirati i uključiti u protetski rad, rešenje je ALL ON 4. Takvi zubi se vade neposredno pre ugradnje zubnih implantata. To je još jedna velika prednost ove metode jer se u jednom tretmanu obavljaju zahvati vađenja zuba i ugradnje implantata.

Šta je All on 6? (svi zubi na 6 implantata)

All on 6 je varijanta slična All on 4 tehnici, ali umesto ugradnje 4 implantata, ovde se postavlja šest implantata u područja gde ima najviše kosti. Dizajniran je za upotrebu samo 6 implantata koji su spremi za istovremeno opterećenje i izradu zubnog mosta. Razlika u odnosu na ALL on 4 postupak je ta što se ovde dodatno mogu ugraditi 2 zubna implantata u području sinusa ako ima dovoljno kosti. Ako nema potrebno je napraviti 2 sinus lift zahvata ili da bi se ti zahvati izbegli radi se All on 4 postupak.

Kada se radi All on 6?

All on 6 je idealno rešenje kod pacijenata koji nose mobile proteze i koji imaju problema sa iritacijom desni, poteškoćama sa žvakanjem hrane i govorom. All on 6 metoda vraća pacijentima samopouzdanje jer pacijenti više nemaju poteškoća sa žvakanjem i govorom. Estetski rezulatati su vrhunski jer zubni most odlično imitira prirodne zube – estetski i funkcionalno. Implantati se postavljaju tamo gde je kost najčvršća. Na taj način čuvaju kost od dalje resorpcije (razgradnje). Za all on 6 koriste se Nobel Biocare i Neodent by Straumann implantati.